gerry@burobliss.nl

0628821714

NLP

NLP geeft je zicht


op je functioneren tot nu toe


en de vrijheid van handelen


in de toekomst.


Nee zeggen tegen een
ander is ja zeggen
tegen jezelf.

Het is niet jouw taak om mij aardig te vinden dat is mijn taak!
Jouw pad is goed voor jou maar niet voor mij.
Mijn pad is goed voor mij maar niet voor jou.

NLPNLP

Neuro- Hypnotic Repatterning.

Is de studie van intrapersoonlijke en interpersoonlijke communicatie en verandering van subjectieve ervaringen.

Deze leer is samengesteld uit diverse wetenschappelijke velden zoals, taal, hypnotherapie en gedragstherapie
en is in de 80 er jaren ontstaan in de Verenigde Staten door af te kijken hoe gerenommeerde therapeuten nu
eigenlijk succesvol waren in therapie.

Deze gereedschapskist met technieken is bedoeld voor mensen die oplossingsgericht te werk willen gaan.
NLP is bedacht met als achterliggende gedachte om zowel je interne communicatie
als je externe communicatie te verbeteren.
NLP helpt mensen zich in een positieve zin te ontwikkelen.
NLP maakt gebruik van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in herinneringen,
emotie en gedrag te bewerkstelligen. Iemands lichaamshouding beïnvloedt de geest
en de geest beïnvloedt weer diens lichaamshouding.

Het eerste fundament van NLP is het uitgangspunt “de kaart is niet het gebied”
die zijn oorsprong kent in de algemene semantiek van Alfred Korzybski.
Dit wil zeggen dat de werkelijkheid zoals zij bestaat niet dezelfde werkelijkheid is zoals wij haar opslaan
in ons systeem. Het verstand, het lichaam en de taal werken zodanig op elkaar in,
dat ze een persoonsgebonden perceptie van de wereld creëren, Net als in de algemene semantiek
gaat men er bij NLP dus vanuit dat gedachten
( de opslag van gebeurtenissen in ons vertand, ons lichaam en onze taal) ons ziek kunnen maken.
De volgende stap die in NLP wordt gemaakt is dat het omgekeerde ook waar is,
ofwel dat gedachten ons ook kunnen genezen. Deze theorie brengt met zich mee
dat we handelen en voelen op basis van onze perceptie van de wereld,
in plaats op basis van de werkelijke wereld in NLP is deze theorie beschreven als het wereldmodel.   

Er zijn slechts twee problemen; of er is iets


wat je niet wilt;of je wilt iets wat er niet is.